Home

Het bedrijf

Contact

Historie

Woning- en utiliteitsbouw

Certificeringen

Civiele techniek

Hei- en funderingstechniek

Funderingsherstel

Kelderbouw

Verbouw en renovatie

In uitvoering

Realisatie:RED PILL Design®

Ook te vinden op aannemer-info.nl.

Civiele techniek
De afdeling civiele techniek van P.& G. Hooghwerff B.V. richt zich op de complete nieuwbouw en/of renovatie van:
· betonnen, houten en stalen bruggen
· van singel- en rioolgemalen
· betonnen keerwanden, kelders en duikers
· kademuren
· beschoeiingen
· aanleg persleidingen, beton- en p.v.c.-rioleringen.
· uitgraven en uitzetten van bouwputten
· af- en aanvoeren van grond
Nauw verweven met de hei- en funderingstechnieken worden deze werken veelal aansluitend uitgevoerd.  Met name het bouwen van bruggen, gemalen en kelders kan gezien worden als een specialisme. Deze werken worden gerealiseerd door onze ervaring, inzet en modern eigen materieel.