Home

Het bedrijf

Contact

Historie

Woning- en utiliteitsbouw

Certificeringen

Civiele techniek

Hei- en funderingstechniek

Funderingsherstel

Kelderbouw

Verbouw en renovatie

In uitvoering

Realisatie:RED PILL Design®

Ook te vinden op aannemer-info.nl.

Certificeringen

Kwaliteit is bij P. & G. Hooghwerff B.V. een vereiste, vandaar dat er gestreefd wordt  naar continue verbetering van processen en bouwmethoden. Het hebben van het VCA-certificaat illustreert deinzet op kwaliteit en veiligheid, waarmee P. & G. Hooghwerff B.V. aantoont te kunnen werken onder de strengste kwaliteits- en veiligheidsregimes. Het hele machinepark voldoet aan de landelijk gestelde normen, waaronder die van het Landelijk Erkend Funderingsbedrijf (LEF). Hieronder vallen o.a. de periodieke Aboma/Keboma-keuringen.

Tevens is P. & G. Hooghwerff B.V. een erkend leer bedrijf conform het landelijk Orgaan Beroepsonderwijs Bouwradius (wie de jeugd heeft, heeft de toekomst...).Brancheverenigingen

Door aansluiting bij Bouwend Nederland blijft P. & G. Hooghwerff B.V. up to date en werkt zo aan continue verbetering van de kwaliteit, richting opdrachtgevers, met name op het gebied van woning- en utiliteitsbouw.


Op het werkterrein van de funderingstechniek is P. & G. Hoogwerff B.V. aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken. Het streven is en blijft om mee te werken aan kwaliteit en vernieuwing binnen de branche.